ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва"
История

Пернишкият фестивал е най-старият фестивал на маскарадните игри в България. Решение за провеждането му е взето през 1965 г., а първото му издание е на 16 януари 1966 г.
16.01.1966
“Зимен карнавал”, участват само групи от Пернишкия регион

15.01.1967
“ІІ Национален фестивал на кукерите и сурвакарите и пролетните игри и танци, свързани с тези старинни обичаи – Перник `67”, включват се и групи от страната

19.01.1969
“ІІІ Национален фестивал на кукерите и сурвакарите и пролетните игри и танци, свързани с тези старинни обичаи – Перник `69”

17.01.1971
“ІV Национален фестивал на кукерите и сурвакарите – Перник `71”

20.01.1974
“V Национален фестивал на кукерите и сурвакарите – Перник `74”

16-17.01.1977
“VІ Национален фестивал на кукерите и сурвакарите – Перник `77”

27-28.01.1980
“VІІ Национален фестивал на сурвакарите и кукерите – Перник `80”

19-21.01.1985
“VІІІ Национален фестивал на сурвакарите и кукерите – Перник `85”, първо участие на групи от чужбина

20-22.01.1990
“ІХ Национален фестивал на сурвакарите и кукерите с международно участие – Перник`90” 3100 участници

4-8.02.1993
“Х Юбилеен международен фолклорен фестивал на маскарадните /сурвакарски – зимни, и кукерски - предпролетни/ и карнавални игри и обичаи – Перник `93”

19-22.01.1996
“ХІ Международен фолклорен фестивал на маскарадните /сурвакарски – зимни, и кукерски - предпролетни/ и карнавални игри и обичаи – Перник `96”

22-25.01.1998
“ХІІ Международен фестивал на маскарадните игри - Перник `98”

21-23.01.2000
“ХІІІ Международен фестивал на маскарадните игри ”Сурва” – Перник ‘2000”

18-20.01.2002
“ХІV Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2002”

23-25.01.2004
“ХV Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2004”

27-29.01.2006
“ХVI Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2006”

25-27.01.2008
“ХVII Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2008”

23-25.01.2009
“ХVIIІ Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2009”

29-31.01.2010
“ХІХ Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2010”

28-30.01.2011
“ХХ Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2011”

27-29.01.2012
“ХХI Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2012”

01-03.02.2013
“ХХII Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2013”

24-26.01.2014
“ХХIII Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2014”

30.01 - 01.02.2015
“ХХIV Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2015”

29-31.01.2016
“ХХV Юбилеен международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2016”

27-29.01.2017
“ХХVI Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2017”

27-28.01.2018
“ХХVII Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2018”
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия